Read our posts

Bookbed Blog

ni Nicai de Guzman; mga litrato kuha nina Kat Candelaria at Nicai de Guzman Noong ako’y nasa elementarya at hayskul, palagi akong nasa silid-aklatan. Nakakahiyang aminin pero hindi ko talaga pinapansin noon ang Filipiniana section. Nang maging miyembro ako ng Heritage Conservation Society-Youth ay saka ko lamang...

by Lindy Gamolo Like most things, memories do not last forever. They fade over time, no matter how hard we try to keep them safe in our minds. To make it worse, we could completely lose them when we’re older and maybe have more time to...