Read our posts

Bookbed Blog

NI NICAI DE GUZMAN, KASAMA ANG MGA KUHANG LITRATO NI KAT CANDELARIA Noong ako’y nasa elementarya at hayskul, palagi akong nasa silid-aklatan. Nakakahiyang aminin pero hindi ko talaga pinapansin noon ang Filipiniana section. Nang maging miyembro ako ng Heritage Conservation Society-Youth ay saka ko lamang binigyang...