Read our posts

Bookbed Blog

NI REYSIELYN BUENO Nagising ako dahil sa tunog ng alarm clock. Inabot ko ito at saka pinatay. Nag-unat ako kahit na nakapikit pa rin. Gusto ko pang matulog pero hindi na puwede dahil paniguradong magagalit na naman siya. Unti-unti kong idinilat ang mga mata at muling nag-inat....

by Karl Mabutas There I was, walking past shelf after shelf, my heart threatening to jump off my chest, when suddenly… Oh my! The book I have been looking for so long is finally in front of me! All these months I have tried reaching out...