Read our posts

Bookbed Blog

ni Nicai de Guzman; mga litrato kuha nina Kat Candelaria at Nicai de Guzman Noong ako’y nasa elementarya at hayskul, palagi akong nasa silid-aklatan. Nakakahiyang aminin pero hindi ko talaga pinapansin noon ang Filipiniana section. Nang maging miyembro ako ng Heritage Conservation Society-Youth ay saka ko lamang...