Read our posts

Bookbed Blog

NI REYSIELYN BUENO Nagising ako dahil sa tunog ng alarm clock. Inabot ko ito at saka pinatay. Nag-unat ako kahit na nakapikit pa rin. Gusto ko pang matulog pero hindi na puwede dahil paniguradong magagalit na naman siya. Unti-unti kong idinilat ang mga mata at muling nag-inat....