Submit your: Art / Comics / Poetry / Reviews / Stories

Poetry Submission: ‘Pagtanggap’

by Michelle Tatoy

Sila’y mga tao din,
dumarami’t kumakalat.
Inaakala ng nakararami ito’y karamdaman—
pinangdirian at kinamuhian,
pinagkaitan ng kalayaan,
pinagtulakan at tinapakan,
luha’y naging basehan ng katapangan.

Pinairal ng lipunan:
Makikitid na pag unawa’y naging boses ng mamamayan
Basehan na ba ng katapangan ang panlalamang?

Sila’y bahagi rin nitong perlas ng silanganan
Buksan ang pinto ng pagunawa’t awa
‘Wag pagkaitan ng
pagtanggap.
Tuparin ang kahilingan,
makabagwis ang isipan
ituring na bahagi nitong ating lipunan.

☁️
Some parts have been revised in this version with permission from the writer. WANT TO SUBMIT YOURS? READ OUR REVIEW POLICY AND SUBMISSION GUIDELINES HERE.
Advertisement

Anything to share? :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: