Poetry Submission: ‘Akmang Kagitingan’

by Paul Raymond Jimenez Kung mayroon mang natatanging tatak na Pilipino,ito’y ang ating angking tapang at talino. Ngunit minsa’y dapat din nating isipinNa huwag magpadala sa udyok ng damdamin. Sa mga nabasa’t narinig kong mga kwento—sa kasaysayan at hindi sa barbero,Ang poot at galit ay walang magandang naidudulot;ang marangal na layuni’y kadalasa’y nauudlot. Malaking bagay angContinue reading “Poetry Submission: ‘Akmang Kagitingan’”

#MagbasaMonday Marathon: 16 Books for the Filipino Reader

Happy #MagbasaMonday! Today, we also celebrate National Heroes’ Day and the last day of Buwan Ng Mga Wika. But as Bibi Mangki says, we should celebrate the things that make us Filipino every day! Enjoy this marathon of #MagbasaMonday, and if you have time, check out Banana Feelings Comics. ☁