#BookbedFictory 007: ‘Makita Kang Muli’

by Christine May Romias Prompt: Panaginip lang pala ang lahat. Kasabay nang malakas na pagkulog at pagkidlat ay ang katotohanang malapit na akong mamaalam sa mundo. Takot na takot ako habang nakakuyom ang aking kamay sa aking dibdib, nagtatago sa ilalim ng lamesa. Kumakalabog ang aking puso sa sobrang tensyon sa paligid. Paano ako aalis sa isang lugar na ngayon ko lang nasilayan? Paano ko ililigtas ang sarili ko sa gulong kinasadlakan ko ngunit hindi ko alam kung paano nagsimula? Narinig ko pa ang pagsigaw ng isang lalaking may malaking boses. “Hanapin ninyo ang babae. Huwag niyong hahayaang makatakas.” Mga…