Story Submission: ‘Happy Anniversary’

ni Reysielyn Bueno Nagising ako dahil sa tunog ng alarm clock. Inabot ko ito at saka pinatay. Nag-unat ako kahit na nakapikit pa rin. Gusto ko pang matulog pero hindi na puwede dahil paniguradong magagalit na naman siya. Unti-unti kong idinilat ang mga mata at muling nag-inat. Bumungad naman sa akin ang napakagandang mukha ni Jam.Continue reading “Story Submission: ‘Happy Anniversary’”