Bookbed reviews: ‘Hukbong Sandatahan ng Kahaggardan’ ni Manix Abrera

ni KB Meniado Hindi ako ang number one super hardcore fan ni Manix Abrera. Paminsan-minsan ko lang nasusubaybayan ang Kikomachine Komix! niya sa Inquirer, pati na rin ang News Hardcore niya sa GMA News Online. Sa katunayan, noong 2014 ko lang siya simulang sundan matapos kong mabasa yung Travel Hardcore sa Smile Magazine habang papunta kami ng Tokyo. At noong 2015 ko lang simulang basahin ang kanyang mgaContinue reading “Bookbed reviews: ‘Hukbong Sandatahan ng Kahaggardan’ ni Manix Abrera”