Poetry Submission: ‘Pagtanggap’

by Michelle Tatoy Sila’y mga tao din, dumarami’t kumakalat. Inaakala ng nakararami ito’y karamdaman— pinangdirian at kinamuhian, pinagkaitan ng kalayaan, pinagtulakan at tinapakan, luha’y naging basehan ng katapangan. Pinairal ng lipunan: Makikitid na pag unawa’y naging boses ng mamamayan Basehan na ba ng katapangan ang panlalamang? Sila’y bahagi rin nitong perlas ng silanganan Buksan ang pinto ng pagunawa’t awa ‘Wag pagkaitan ng pagtanggap. Tuparin ang kahilingan, makabagwis ang isipan ituring na bahagi nitong ating lipunan. ☁ Some parts have been revised in this version with permission from the writer. Want to submit your poetry, fiction, comics or art? Click here…