Poetry Submission: ‘Pagtanggap’

by Michelle Tatoy Sila’y mga tao din, dumarami’t kumakalat. Inaakala ng nakararami ito’y karamdaman— pinangdirian at kinamuhian, pinagkaitan ng kalayaan, pinagtulakan at tinapakan, luha’y naging basehan ng katapangan. Pinairal ng lipunan: Makikitid na pag unawa’y naging boses ng mamamayan Basehan na ba ng katapangan ang panlalamang? Sila’y bahagi rin nitong perlas ng silanganan Buksan angContinue reading “Poetry Submission: ‘Pagtanggap’”