Bookbed goes to: Press by Fully Booked

by Nicai de Guzman, photos by Juan Sinag Cano Have you dropped by the new Press by Fully Booked in Rockwell? They encourage reading inside the café by allowing their patrons to borrow the books they have on their shelves! The first thing you’ll notice when you enter the café is that it’s heavily designed with books.…

Read More

Bookbed recommends: Filipiniana

ni Nicai de Guzman; mga litrato ni Kat Candelaria Noong ako’y nasa elementarya at hayskul, palagi akong nasa silid-aklatan. Nakakahiyang aminin pero hindi ko talaga pinapansin noon ang Filipiniana section. Nang maging miyembro ako ng Heritage Conservation Society-Youth ay saka ko lamang binigyang pansin ang mga akda ng sarili nating kababayan, partikular ang mga tungkol sa…

Read More