Bookbed reviews: ‘Private Iris #1″ by Jamie Bautista and Arnold Arre

by Nitoy Gonzales THE STORY Danton Cord is one of the most popular boys in MacGuffin Elementary. His friend, Iris Able, is a loner whom people think is weird. Because she doesn’t talk to anybody, the kids in school have given her the nickname “Private Iris”. However, Iris is also the smartest and most observant personContinue reading “Bookbed reviews: ‘Private Iris #1″ by Jamie Bautista and Arnold Arre”

Bookbed reviews: ‘Pangkat Papaya’ by Xi Zuq with Al Estrella

by Nitoy Gonzales THE STORY APOKOPO APANG HAPARIPI SAPA IPISKUPUL. Ito ang secret code na nakita ni Andro sa poster para sa Clubs Day ng kanilang paaralan. Akala niya magagawa niyang tuklasin ito kasama si Miyo. Na dapat ay kasama din niya sa paghahanda ng booth nila sa Comics Club. Pero parang may iba kay Miyo,Continue reading “Bookbed reviews: ‘Pangkat Papaya’ by Xi Zuq with Al Estrella”