Bookbed reviews: ‘Pangkat Papaya’ by Xi Zuq with Al Estrella

by┬áNitoy Gonzales THE STORY APOKOPO APANG HAPARIPI SAPA IPISKUPUL. Ito ang secret code na nakita ni Andro sa poster para sa Clubs Day ng kanilang paaralan. Akala niya magagawa niyang tuklasin ito kasama si Miyo. Na dapat ay kasama din niya sa paghahanda ng booth nila sa Comics Club. Pero parang may iba kay Miyo,Continue reading “Bookbed reviews: ‘Pangkat Papaya’ by Xi Zuq with Al Estrella”